Discussion:
Bedrijfsvoorheffing - Attest inzake vermindering voor gezinslasten
(te oud om op te antwoorden)
joinke
2008-04-22 09:34:18 UTC
Permalink
Hallo,

Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.

Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?

ziehier de begeleidende tekst:

Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot
wijziging van
het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch
Staatsblad van 5 februari
2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die
bestaat wanneer de
verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten
worden toegekend.
Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten
beroepsinkomsten
verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van
de reglementering
inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen
voor gezinslasten.
De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene
zelf toegekend.
De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een
attest
waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door
beide echtgenoten
volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden
bezorgd aan de
schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning
van de
bedoelde verminderingen heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn
persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve
wanneer die
beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan
de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen,
wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de
bedrijfsvoorheffing
onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van
deze nieuwe
maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings-
en
inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003
tot 31 december
2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend,
tenzij de
echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben
uitgedrukt.
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het
stadium van de
berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien
de schuldenaar
van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld,
ondertekend en
gedagtekend attest.
Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming
van de
persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft
verstrekt.
Lenny De Vos
2008-04-22 09:59:31 UTC
Permalink
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot
wijziging van
het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch
Staatsblad van 5 februari
2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die
bestaat wanneer de
verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten
worden toegekend.
Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten
beroepsinkomsten
verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van
de reglementering
inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen
voor gezinslasten.
De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene
zelf toegekend.
De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een
attest
waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door
beide echtgenoten
volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden
bezorgd aan de
schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning
van de
bedoelde verminderingen heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn
persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve
wanneer die
beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan
de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen,
wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de
bedrijfsvoorheffing
onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van
deze nieuwe
maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings-
en
inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003
tot 31 december
2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend,
tenzij de
echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben
uitgedrukt.
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het
stadium van de
berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien
de schuldenaar
van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld,
ondertekend en
gedagtekend attest.
Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming
van de
persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft
verstrekt.
Eigenlijk spijtig dat je het voordeel gewoon niet door twee kunt delen ...
maar volgens de tekst moet dus iemand gekozen worden.

Misschien kunt u eens vragen aan uw bank om dit voor u uit te rekenen via
een simulatie? Een boekhouder of fiscalist zou dit ook kunnen.

Lenny
wannes
2008-04-22 10:03:22 UTC
Permalink
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Dixit
2008-04-23 13:05:28 UTC
Permalink
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners 2
belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt toch
helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
FIsc
2008-04-23 17:26:26 UTC
Permalink
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners 2
belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt toch
helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Hans
2008-04-24 15:24:41 UTC
Permalink
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners 2
belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt toch
helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.

Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
FIsc
2008-04-24 22:15:23 UTC
Permalink
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners 2
belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt toch
helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.
Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
Een voorbeeldje?

2 personen elk 25.000 euro inkomen, met 1 kind ten laste:

1. samen belast 14.005,44 euro aan belastingen
2. één persoon met kinderlast : 6.409,67 euro
andere persoon zonder kinderlast : 7.145,67 of een totaal van
13.555,34 (grootste deel van het verschil afkomstig van kinderlast,
maar daar worden wel de gehuwden gediscrimineerd)

2 personen elk 25.000 euro inkomen, zonder kinderlast:

1. samen belast 14.342,17 euro
2. beide personen gaan samen 7.145,67 + 7.145,67 = 14.291.34 euro
betalen

Een paar gevolgtrekkingen:

- samen belasten met kinderlast worden gediscrimineerd door de hogere
belastingen die verschuldigd zijn
- een kind ten laste voor een koppel dat samen belast wordt geeft een
kleiner voordeel - 14.342,17 min 14.005,44 = 336,73 ten opzichte van
alleenstaanden 14.005,44 - 13.555,34 = 450,10 euro
- 2 personen zonder kinderlast gaan samen 50,83 euro extra aan
belastingen betalen als ze samen belast worden.
FIsc
2008-04-24 22:21:00 UTC
Permalink
Post by FIsc
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners 2
belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt toch
helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.
Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
Een voorbeeldje?
1. samen belast 14.005,44 euro aan belastingen
2. één persoon met kinderlast : 6.409,67 euro
andere persoon zonder kinderlast : 7.145,67 of een totaal van
13.555,34 (grootste deel van het verschil afkomstig van kinderlast,
maar daar worden wel de gehuwden gediscrimineerd)
1. samen belast 14.342,17 euro
2. beide personen gaan samen 7.145,67 + 7.145,67 = 14.291.34 euro
betalen
- samen belasten met kinderlast worden gediscrimineerd door de hogere
belastingen die verschuldigd zijn
- een kind ten laste voor een koppel dat samen belast wordt geeft een
kleiner voordeel - 14.342,17 min 14.005,44 = 336,73 ten opzichte van
alleenstaanden 14.005,44 - 13.555,34 = 450,10 euro
- 2 personen zonder kinderlast gaan samen 50,83 euro extra aan
belastingen betalen als ze samen belast worden.
Weet je hoeveel dit koppel in Luxemburg aan belastingen zou dienen te
betalen met hun gezamenlijk inkomen van 50.000 euro?


0, ja NUL euro.
Hans
2008-04-28 17:59:43 UTC
Permalink
Post by FIsc
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners
2 belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt
toch helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.
Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
Een voorbeeldje?
1. samen belast 14.005,44 euro aan belastingen
2. één persoon met kinderlast : 6.409,67 euro
andere persoon zonder kinderlast : 7.145,67 of een totaal van
13.555,34 (grootste deel van het verschil afkomstig van kinderlast,
maar daar worden wel de gehuwden gediscrimineerd)
1. samen belast 14.342,17 euro
2. beide personen gaan samen 7.145,67 + 7.145,67 = 14.291.34 euro
betalen
- samen belasten met kinderlast worden gediscrimineerd door de hogere
belastingen die verschuldigd zijn
- een kind ten laste voor een koppel dat samen belast wordt geeft een
kleiner voordeel - 14.342,17 min 14.005,44 = 336,73 ten opzichte van
alleenstaanden 14.005,44 - 13.555,34 = 450,10 euro
- 2 personen zonder kinderlast gaan samen 50,83 euro extra aan
belastingen betalen als ze samen belast worden.
Ik zei dat de stelling " Personen waarvan het inkomen samen belast
wordt betalen dus wel meer belastingen dan alleenstaanden" niet echt
klopt.
Je voorbeelden weerleggen dit niet: je toont enkel aan dat dat niet
geldt voor gehuwde tweeverdieners met kinderlast. In dat geval is je
stelling juist. Zoals ik ook zei ligt dat aan de bijkomende
belastingvrije som voor een "alleenstaande met kinderlast"
Je stelling dat 2 personen zonder kinderlast meer belastingen betalen
klopt niet: zoals ik al zei gaat het om BBSZ (de bijzondere bijdrage
sociale zekerheid).Zoals ik ook zei is dat altijd nadeling voor
samenwonenden.
Wat ik ook zei was dat enkel gehuwden het huwelijksqoutient hebben.
In geval 1 van beide partners 50 000 EUR verdient, zal het gehuwde
koppel 4 120 EUR minder betalen dan de samenwonenden.
FIsc
2008-04-28 19:50:58 UTC
Permalink
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn. Tenzij
één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de belastingvrije som
uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende partners
2 belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke. Dat maakt
toch helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.
Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
Een voorbeeldje?
1. samen belast 14.005,44 euro aan belastingen
2. één persoon met kinderlast : 6.409,67 euro
andere persoon zonder kinderlast : 7.145,67 of een totaal van
13.555,34 (grootste deel van het verschil afkomstig van kinderlast,
maar daar worden wel de gehuwden gediscrimineerd)
1. samen belast 14.342,17 euro
2. beide personen gaan samen 7.145,67 + 7.145,67 = 14.291.34 euro
betalen
- samen belasten met kinderlast worden gediscrimineerd door de hogere
belastingen die verschuldigd zijn
- een kind ten laste voor een koppel dat samen belast wordt geeft een
kleiner voordeel - 14.342,17 min 14.005,44 = 336,73 ten opzichte van
alleenstaanden 14.005,44 - 13.555,34 = 450,10 euro
- 2 personen zonder kinderlast gaan samen 50,83 euro extra aan
belastingen betalen als ze samen belast worden.
Ik zei dat de stelling " Personen waarvan het inkomen samen belast
wordt betalen dus wel meer belastingen dan alleenstaanden" niet echt
klopt.
Je voorbeelden weerleggen dit niet: je toont enkel aan dat dat niet
geldt voor gehuwde tweeverdieners met kinderlast. In dat geval is je
stelling juist. Zoals ik ook zei ligt dat aan de bijkomende
belastingvrije som voor een "alleenstaande met kinderlast"
Je stelling dat 2 personen zonder kinderlast meer belastingen betalen
klopt niet: zoals ik al zei gaat het om BBSZ (de bijzondere bijdrage
sociale zekerheid).Zoals ik ook zei is dat altijd nadeling voor
samenwonenden.
Wat ik ook zei was dat enkel gehuwden het huwelijksqoutient hebben.
In geval 1 van beide partners 50 000 EUR verdient, zal het gehuwde
koppel 4 120 EUR minder betalen dan de samenwonenden.
Natuurlijk, maar het feit is dat deze 'bijzondere bijdrage'
aangerekend wordt in het aanslagbiljet personenbelasting en dus samen
met de rest van de belastingen dient beschouwd te worden.

Het kind kan misschien een andere naam hebben, wat telt is wat er aan
belasting volgens dit aanslagbiljet dient betaald te worden.
Hans
2008-04-28 20:35:08 UTC
Permalink
Post by FIsc
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Hans
Post by FIsc
Post by Dixit
Post by wannes
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Het maakt niet uit. De belastingvrije som wordt onderaan in de schijven
bijgeteld. Het belastingvoordeel zal dus voor beiden gelijk zijn.
Tenzij één van beiden een inkomen heeft dat niet boven de
belastingvrije som uitkomt natuurlijk.
Nu we het daar toch over hebben... er staan hele pagina's in het
begeleidende boekje van de belastingbrief wanneer 2 samenwonende
partners 2 belastingbrieven moeten indienen en wanneer 1 gezamenlijke.
Dat maakt toch helemaal niet uit (uitgezonderd het extra papierwerk
natuurlijk) ?
Personen waarvan het inkomen samen belast wordt betalen dus wel meer
belastingen dan alleenstaanden.
Dat klopt niet echt. Zo krijgen personen die alleen belast worden en
een kind ten laste hebben een extra belastingvrije som "alleenstaande
met kidnerlast". langs de andere kant is er het huwelijksquotient,
waarbij het beroepsinkomen van de ene partner voor een stukje overgezet
wordt naar de weinig verdienende partner.
Wat wel altijd nadelig is voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is
de BBSZ (bijzondere bijdrage sociale zekerheid). De basis van deze
bijdrage wordt berekend op het gezamelijk beroepsinkomen van beide
partners, wat nadelig is. Maar in feite gaat het dus niet om
belastingen.
Een voorbeeldje?
1. samen belast 14.005,44 euro aan belastingen
2. één persoon met kinderlast : 6.409,67 euro
andere persoon zonder kinderlast : 7.145,67 of een totaal van
13.555,34 (grootste deel van het verschil afkomstig van kinderlast,
maar daar worden wel de gehuwden gediscrimineerd)
1. samen belast 14.342,17 euro
2. beide personen gaan samen 7.145,67 + 7.145,67 = 14.291.34 euro
betalen
- samen belasten met kinderlast worden gediscrimineerd door de hogere
belastingen die verschuldigd zijn
- een kind ten laste voor een koppel dat samen belast wordt geeft een
kleiner voordeel - 14.342,17 min 14.005,44 = 336,73 ten opzichte van
alleenstaanden 14.005,44 - 13.555,34 = 450,10 euro
- 2 personen zonder kinderlast gaan samen 50,83 euro extra aan
belastingen betalen als ze samen belast worden.
Ik zei dat de stelling " Personen waarvan het inkomen samen belast
wordt betalen dus wel meer belastingen dan alleenstaanden" niet echt
klopt.
Je voorbeelden weerleggen dit niet: je toont enkel aan dat dat niet
geldt voor gehuwde tweeverdieners met kinderlast. In dat geval is je
stelling juist. Zoals ik ook zei ligt dat aan de bijkomende
belastingvrije som voor een "alleenstaande met kinderlast"
Je stelling dat 2 personen zonder kinderlast meer belastingen betalen
klopt niet: zoals ik al zei gaat het om BBSZ (de bijzondere bijdrage
sociale zekerheid).Zoals ik ook zei is dat altijd nadeling voor
samenwonenden.
Wat ik ook zei was dat enkel gehuwden het huwelijksqoutient hebben.
In geval 1 van beide partners 50 000 EUR verdient, zal het gehuwde
koppel 4 120 EUR minder betalen dan de samenwonenden.
Natuurlijk, maar het feit is dat deze 'bijzondere bijdrage'
aangerekend wordt in het aanslagbiljet personenbelasting en dus samen
met de rest van de belastingen dient beschouwd te worden.
Het kind kan misschien een andere naam hebben, wat telt is wat er aan
belasting volgens dit aanslagbiljet dient betaald te worden.
Je moet het inderdaad betalen, en het is inderdaad discriminerend.
Omdat jij blijkbaar nogal graag rekent wil ik je deze nog meegeven:
1) man en vrouw zijn loontrekkenden met een inkomen van elk 25000 EUR
en er wordt 7300 EUR BV ingehouden.
2) man en vrouw oefenen een vrij beroep uit en verdienen elk 25000 EUR
(codes 1650 en 2650). Zij storten elk 7300 EUR voorafbetalingen (codes
1571-1574 (4 voorafbetalingen man)) en 2571-2574 (vrouw).
FIsc
2008-04-23 07:13:57 UTC
Permalink
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot
wijziging van
het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch
Staatsblad van 5 februari
2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die
bestaat wanneer de
verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten
worden toegekend.
Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten
beroepsinkomsten
verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van
de reglementering
inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen
voor gezinslasten.
De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene
zelf toegekend.
De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een
attest
waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door
beide echtgenoten
volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden
bezorgd aan de
schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning
van de
bedoelde verminderingen heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn
persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve
wanneer die
beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan
de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen,
wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de
bedrijfsvoorheffing
onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van
deze nieuwe
maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings-
en
inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003
tot 31 december
2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend,
tenzij de
echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben
uitgedrukt.
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het
stadium van de
berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien
de schuldenaar
van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld,
ondertekend en
gedagtekend attest.
Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming
van de
persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft
verstrekt.
In jullie beide gevallen is de vermindering van de bedrijfsvoorheffing
in dit geval 29 euro per maand, het geeft dus totaal geen verschil wie
het kind ten laste neemt.
joinke
2008-04-23 07:56:11 UTC
Permalink
Post by FIsc
Post by joinke
Hallo,
Naar aanleiding van de geboorte van mijn eerste kindje kreeg ik een
attest voorgeschoven dit aan een van de partners de
bedrijfsvoorheffing doet verminderen.
Vraag is nu: wat is het voordeligst? partner met het hoogste loon? ik
werk in de prive , zij heeft openbare functie: wie opteert het best
voor de verminderingen?
Ingevolge artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot
wijziging van
het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch
Staatsblad van 5 februari
2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die
bestaat wanneer de
verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten
worden toegekend.
Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten
beroepsinkomsten
verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van
de reglementering
inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen
voor gezinslasten.
De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene
zelf toegekend.
De keuze van de echtgenoten moet worden uitgedrukt door middel van een
attest
waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door
beide echtgenoten
volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden
bezorgd aan de
schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning
van de
bedoelde verminderingen heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn
persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve
wanneer die
beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan
de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen,
wettelijke ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de
bedrijfsvoorheffing
onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van
deze nieuwe
maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings-
en
inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003
tot 31 december
2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend,
tenzij de
echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben
uitgedrukt.
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het
stadium van de
berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien
de schuldenaar
van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld,
ondertekend en
gedagtekend attest.
Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming
van de
persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft
verstrekt.
In jullie beide gevallen is de vermindering van de bedrijfsvoorheffing
in dit geval 29 euro per maand, het geeft dus totaal geen verschil wie
het kind ten laste neemt.- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
- Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
Bedankt iedereen voor de antwoorden!!
bouf_m74@hotmail.com
2018-05-22 13:51:06 UTC
Permalink
Hallo,

Mijn echtgenoot is op vervroegd pension gezet nu weten we niet wat het beste is of hij de gezinslast van de kinderen op hem zal nemen of toch het best op mijn naam zet. ik zelf werk full-time.
Ze zeggen vaak dat de hoogst verdienste de gezinslast op zich moet nemen maar klopt dit ook voor iemand die op vervroegd pension is gezet.
Loading...