Discussion:
Weduwe en "langst leeft al"
(te oud om op te antwoorden)
Willy
2004-07-12 20:02:17 UTC
Permalink
Raw Message
Hallo groep,

Situatie:
Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen om aan geld te
komen om in haar levensonderhoud te voorzien (vermits ze nooit gewerkt heeft
en niet meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen.

Vraag:
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld aan de
kinderen wordt toegewezen en de weduwe dus niet kan beschikken over het
volle bedrag van de verkoop of is er een andere oplossing in het voordeel
van de weduwe mogelijk? Als de kinderen meteen na de verkoop het geld ter
beschikking krijgen is het er vermoedelijk binnen de kortste keren
doorgedraaid en mag moeder, met wat zij van de verkoop overhoudt, verder de
kinderen onderhouden.

Groeten

Willy
pielewuiter
2004-07-13 07:48:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Willy
Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen om aan geld te
komen om in haar levensonderhoud te voorzien (vermits ze nooit gewerkt heeft
en niet meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen.
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld aan de
kinderen wordt toegewezen en de weduwe dus niet kan beschikken over het
volle bedrag van de verkoop of is er een andere oplossing in het voordeel
van de weduwe mogelijk? Als de kinderen meteen na de verkoop het geld ter
beschikking krijgen is het er vermoedelijk binnen de kortste keren
doorgedraaid en mag moeder, met wat zij van de verkoop overhoudt, verder de
kinderen onderhouden.
onderzoek :
of de kinderen reservatoire erfgenamen zijn , ik zou dus blijven
genieten van het vruchtgebruik

er is ook zoiets als onderhoudsplicht van de kinderen aan hun ouders
maar hoe ge dat gaat bekomen met een half huis op uw banrekening (bij
verkoop)
wil ik wel eens weten

mogelijk via de vrederechter de meerderjarige kinderen een deel van
hun inkomen
laten bijdragen in het gezinsleven


ben geen jurist ,
mijn antwoord is dus "mogelijk verkeerd" !
scorpioen
2004-07-13 10:21:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by pielewuiter
Post by Willy
Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen om aan geld te
komen om in haar levensonderhoud te voorzien (vermits ze nooit gewerkt heeft
en niet meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen.
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld aan de
kinderen wordt toegewezen en de weduwe dus niet kan beschikken over het
volle bedrag van de verkoop of is er een andere oplossing in het voordeel
van de weduwe mogelijk? Als de kinderen meteen na de verkoop het geld ter
beschikking krijgen is het er vermoedelijk binnen de kortste keren
doorgedraaid en mag moeder, met wat zij van de verkoop overhoudt, verder de
kinderen onderhouden.
of de kinderen reservatoire erfgenamen zijn , ik zou dus blijven
genieten van het vruchtgebruik
onderzoek:

of de toebedeling bij huwelijkscontract van de gemeenschap aan de
langstlevende geen wettelijke manier is om de kinderen te "onterven".

scorpioen
scorpioen
2004-07-13 10:19:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Willy
Hallo groep,
Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen om aan geld te
komen om in haar levensonderhoud te voorzien (vermits ze nooit gewerkt heeft
en niet meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen.
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld aan de
kinderen wordt toegewezen en de weduwe dus niet kan beschikken over het
volle bedrag van de verkoop of is er een andere oplossing in het voordeel
van de weduwe mogelijk?
De woning is alleen van de weduwe. Zij kan verkopen zonder de
toestemming van de kinderen en alles is voor haar.

scorpioen
lexmaniac
2004-07-13 10:59:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by scorpioen
Post by Willy
Hallo groep,
Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen om aan
geld te komen om in haar levensonderhoud te voorzien (vermits ze
nooit gewerkt heeft en niet meer aan de bak komt op de arbeidsmarkt).
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen.
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld
aan de kinderen wordt toegewezen en de weduwe dus niet kan
beschikken over het volle bedrag van de verkoop of is er een andere
oplossing in het voordeel van de weduwe mogelijk?
De woning is alleen van de weduwe. Zij kan verkopen zonder de
toestemming van de kinderen en alles is voor haar.
Voor zover "langst leeft krijgt al" ook daadwerkelijk betekent wat juristen
er precies onder begrijpen.
Ik heb het al vaak meegemaakt dat mensen zeiden met "langst leeft krijgt al"
gehuwd te zijn , doch dat het om een huwelijkscontract met het huidige
wettelijk stelsel ging. Blijkbaar werd voor de wetswijziging van 1981
(erfrecht langstlevende) de uitdrukking "langst leeft krijgt al" vaak ook
gebruikt voor een gemeenschap van aanwinsten met voorbehouden vruchtgebruik.

De weduwe in kwestie kan dus best haar contract 'ns laten nalezen door een
jurist, bij voorkeur zelfs een notaris (1° consultatie gratis).
--
Lex
J De Moor
2004-07-13 20:06:39 UTC
Permalink
Raw Message
...Een weduwe, gehuwd met een contract "langst leeft al" moet de woning
(eigendom van haar en haar overleden echtgenoot) verkopen...
Er zijn 2 meerderjarige inwonende kinderen...
Is het nu zo dat bij verkoop van de woning een gedeelte van het geld aan de
kinderen wordt toegewezen...
Ik ga ervan uit dat u met "langst leeft al" bedoelt:
"Art.1461.Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of een hunner
indien hij het langst leeft,bij de verdeling een ander deel dan de helft,of
zelfs het hele vermogen,zal ontvangen...Art.1464.Het beding van ongelijke
verdeling...worden NIET beschouwd als SCHENKINGEN,maar als
huwelijksvoorwaarden...",B.W.(=Burgerlijk Wetboek).

Volgende beperking geldt dus niet : "Art.913.De giften...mogen de helft van
de goederen van de beschikker niet overschrijden indien hij bij zijn
overlijden slechts één kind achterlaat;een derde,indien hij twee kinderen
achterlaat;een vierde,indien hij er drie of meer achterlaat.",B.W..

De kinderen erfden dus niets bij het overlijden van de eerststervende,zodat
bij verkoop van de woning geen gedeelte van het geld aan de kinderen wordt
toegewezen.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be . Klik in de balk 'Juridische aard' op het driehoekje
uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op 'afkondigingsdatum' vindt
u de overige akten.

Loading...