Discussion:
aangetekende brief ..
(te oud om op te antwoorden)
pielewuiter
2003-11-19 23:20:07 UTC
Permalink
Raw Message
gelet op de vorige postings "procedureprobleem" ,
heb ik nu antwoord op mijn schrijven ontvangen van de hoofdgriffier , die
daarmee bevestigd dat er geen dagvaarding op de rol is gezet , mijn dagvaarding
ex contractu is daarmee verjaard

nu ben ik vandaag een kopie van dit schrijven bij de deurwaarder gaan afgeven
,

deze vraagt mij enkele weken geduld te hebben ,
hij zou de post ingebreke gesteld hebben voor het foutief afleveren van een
aangetekende zending

de aangetekende zending met de dagvaarding was gericht aan de hoofdgriffier
van de arbeidsrechtbank op het adres van het gerechtsgebouw , waar dus geen
hoofdgriffier zit .

nu heeft een postbode (waarschijnlijk) deze aangetekende zending
foutief afgeleverd aan iemand anders

in hoeverre kan de deurwaarder mijn geleden schade verhalen op de post of
eventueel op degene die deze aangetekende zending die niet voor hem was bestemd
in ontvangst heeft genomen ?

(een postbode krijgt een blad mee waarop hij de nummer van de identiteitskaart
van de ontvanger moet noteren in het vakje waar de ontvanger moet ondertekenen
voor ontvangst , maar meestal word daarop gekend ingevuld kwestie van tijdbesparing)

alhoewel ik weet dat ik daar geen rekening mee hoef te houden ,
is het mogelijk toch het intressants dat de deurwaarder een minnelijke schikking
kan treffen met de post of de ontvanger om mij te vergoeden dan een proces
te starten tegen een deurwaarder
(hij zou niet verzekerd zijn voor kleine bedragen)

moet ik rekening houden met een (korte) verjaringstermijn ?
2003-11-21 05:05:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by pielewuiter
de aangetekende zending met de dagvaarding was gericht aan de
hoofdgriffier
Post by pielewuiter
van de arbeidsrechtbank op het adres van het gerechtsgebouw , waar dus geen
hoofdgriffier zit .
nu heeft een postbode (waarschijnlijk) deze aangetekende zending
foutief afgeleverd aan iemand anders
tja,
Is die postbode in fout. (had alles moeten nagaan, adres, naam, volmacht,
etc.)

vraag: wil je je eigen ex-collega dagvaarden? uw ex-collega, met groeten,
Post by pielewuiter
in hoeverre kan de deurwaarder mijn geleden schade verhalen op de post of
eventueel op degene die deze aangetekende zending die niet voor hem was bestemd
in ontvangst heeft genomen ?
Als ex-facteur kan ik u zeggen dat er veel facteurs rondlopen die hun werk
niet goed deden.
Post by pielewuiter
(een postbode krijgt een blad mee waarop hij de nummer van de
identiteitskaart
Post by pielewuiter
van de ontvanger moet noteren in het vakje waar de ontvanger moet ondertekenen
voor ontvangst , maar meestal word daarop gekend ingevuld kwestie van tijdbesparing)
is een grote fout dus
Post by pielewuiter
alhoewel ik weet dat ik daar geen rekening mee hoef te houden ,
dat moet je dus wel piele, je weet wat ik bedoel, da's bewijs (valsheid in
geschrifte) handtekening, ik ken u , waar is mijn geld van u die ik niet
ken?
Post by pielewuiter
is het mogelijk toch het intressants dat de deurwaarder een minnelijke schikking
kan treffen met de post of de ontvanger om mij te vergoeden dan een proces
te starten tegen een deurwaarder
(hij zou niet verzekerd zijn voor kleine bedragen)
was toch aangetekend? (post is in fout)
Post by pielewuiter
moet ik rekening houden met een (korte) verjaringstermijn ?
daar weet ik niks van

wat ik wel weet: pensioenen die uitbetaald werden aan familieleden die jaren
waren overleden worden teruggevorderd

Aan u de keus
pielewuiter
2003-11-21 09:07:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by
tja,
Is die postbode in fout. (had alles moeten nagaan, adres, naam, volmacht,
etc.)
vraag: wil je je eigen ex-collega dagvaarden? uw ex-collega, met groeten,
onderzoek :
art. 17 en 18 ger. w.
hoe kan ik die hiervoor gegrond dagvaarden ?
ik heb een overeenkomst met de deurwaarder (niet met de post),
en die begaat een fout waardoor ik schade heb
verjaring dagvaarding ex contractu ,art. 15wao

de deurwaarder heeft een overeenkomst met de post , en de post(bode) begaat
een fout waardoor de deurwaarder schadevergoeding (zou)moet(en) betalen
aan mij
Post by
Post by pielewuiter
alhoewel ik weet dat ik daar geen rekening mee hoef te houden ,
dat moet je dus wel piele, je weet wat ik bedoel, da's bewijs (valsheid in
geschrifte) handtekening, ik ken u , waar is mijn geld van u die ik niet
ken?
onderzoek :
ik valsheid in geschrifte ???achterhouden van bewijs ???
dus die drie maand verbrekingsvergoeding , eindejaarspremie
kilometervergoeding , onderhoud kledij...... of zo'n 5000euro moet ik aan
mijn neus laten voorbijgaan ,
terwijl ik geinvesteerd heb in een dagvaarding en de nodige opzoekingswerken
hiervoor heb moeten doen , en zelf geen fout heb begaan , evenmin tref ik
enige schuld dat die werkgever mij foutief heeft buitengegooid
Post by
Post by pielewuiter
is het mogelijk toch het intressants dat de deurwaarder een minnelijke
schikking
Post by pielewuiter
kan treffen met de post of de ontvanger om mij te vergoeden dan een proces
te starten tegen een deurwaarder
(hij zou niet verzekerd zijn voor kleine bedragen)
was toch aangetekend? (post is in fout)
onderzoek :
heb zelf niets te maken met de post in deze zaak ,
Post by
Post by pielewuiter
moet ik rekening houden met een (korte) verjaringstermijn ?
daar weet ik niks van
wat ik wel weet: pensioenen die uitbetaald werden aan familieleden die jaren
waren overleden worden teruggevorderd
onderzoek :
art. 18 wao

ben geen jurist ,
mijn antwoord is dus "mogelijk verkeerd" !
2003-11-21 09:51:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by pielewuiter
heb zelf niets te maken met de post in deze zaak ,
als je niks te maken hebt met de post is uw aangetekend schrijven ook niet
via de post verstuurt

onderzoek: de taalfouten
Post by pielewuiter
mijn antwoord is dus "mogelijk verkeerd" !
mijn antwoord is met taalfouten
pielewuiter
2003-11-21 12:31:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by
Post by pielewuiter
heb zelf niets te maken met de post in deze zaak ,
als je niks te maken hebt met de post is uw aangetekend schrijven ook niet
via de post verstuurt
onderzoek :
u dient een onderscheid te maken
tussen :
ik heb een overeenkomst met de deurwaarder
en de deurwaarder heeft een overeenkomst met de post
ik heb dus geen overeenkomst met de post ik heb dus geen hoedanigheid om
de post gegrond te dagvaarden

ik moet mij dus niets aantrekken van de overeenkomst van de deurwaarder met
de post , ik kan enkel beroepen op hetgeen ik ben overeengekomen met de deurwaarder
2003-11-21 13:46:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by pielewuiter
Post by
Post by pielewuiter
heb zelf niets te maken met de post in deze zaak ,
als je niks te maken hebt met de post is uw aangetekend schrijven ook niet
via de post verstuurt
u dient een onderscheid te maken
ik heb een overeenkomst met de deurwaarder
en de deurwaarder heeft een overeenkomst met de post
ik heb dus geen overeenkomst met de post ik heb dus geen hoedanigheid om
de post gegrond te dagvaarden
ik moet mij dus niets aantrekken van de overeenkomst van de deurwaarder met
de post , ik kan enkel beroepen op hetgeen ik ben overeengekomen met de deurwaarder
3é partij

J. De Moor
2003-11-21 10:42:40 UTC
Permalink
Raw Message
...de aangetekende zending met de dagvaarding was gericht aan de
hoofdgriffier
van de arbeidsrechtbank op het adres van het gerechtsgebouw , waar dus geen
hoofdgriffier zit .
nu heeft een postbode (waarschijnlijk) deze aangetekende zending
foutief afgeleverd aan iemand anders
in hoeverre kan de deurwaarder mijn geleden schade verhalen op de post of
eventueel op degene die deze aangetekende zending die niet voor hem was bestemd
in ontvangst heeft genomen ?...
moet ik rekening houden met een (korte) verjaringstermijn ?
"Art.1142.Iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost
in schadevergoeding,ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt"
,B.W.(=Burgerlijk Wetboek).

Het afgeven van een aangetekende brief door De Post aan een
niet-geadresseerde is zulke niet-nakoming.

De Post voerde volgend exoneratiebeding in:
'In geval van verlies, diefstal of beschadiging van uw aangetekende zending
zal De Post, op vertoon van uw ontvangstbewijs, u vergoeden. Het maximum van
deze schadeloosstelling bedraagt ? 37,18 per aangetekende zending',
http://pv.nl.bpg.post.be/NL/private//products/courrier/recommande/default.as
p?mnid=101

Het afgeven van een aangetekende brief door De Post aan een
niet-geadresseerde is m.i. echter geen 'verlies, diefstal of beschadiging'
,zodat art.1142 onbeperkt van toepassing is.

De afzender kan eventueel deels aansprakelijk zijn indien het adres van de
geadresseerde fout was.

Op de onrechtmatige ontvanger weegt geen contractuele,maar eventueel wel een
buitencontractuele aansprakelijkheid,krachtens art.1383 samengelezen met
art.1376 B.W..

De rechtsvordering tegen De Post LIJKT(vereist verder onderzoek) onderworpen
aan art.2262bis B.W.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be/index_nl.htm .Klik in de balk 'Juridische aard' op het
driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op
'afkondigingsdatum' vindt u de overige akten.
2003-11-21 11:05:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by pielewuiter
...de aangetekende zending met de dagvaarding was gericht aan de
hoofdgriffier
van de arbeidsrechtbank op het adres van het gerechtsgebouw , waar dus
geen
hoofdgriffier zit .
nu heeft een postbode (waarschijnlijk) deze aangetekende zending
foutief afgeleverd aan iemand anders
in hoeverre kan de deurwaarder mijn geleden schade verhalen op de post
of
Post by pielewuiter
eventueel op degene die deze aangetekende zending die niet voor hem was
bestemd
in ontvangst heeft genomen ?...
moet ik rekening houden met een (korte) verjaringstermijn ?
"Art.1142.Iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost
in schadevergoeding,ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt"
,B.W.(=Burgerlijk Wetboek).
Het afgeven van een aangetekende brief door De Post aan een
niet-geadresseerde is zulke niet-nakoming.
dat denk ik dus ook

en de rest kan ik niet meer volgen
Loading...