Discussion:
Hoe berekenen 1/3 kapitaal opvraging bij arbeidsongeval?
(te oud om op te antwoorden)
polleke
2005-03-01 10:25:41 UTC
Permalink
Raw Message
Hallo,
Ik heb een arbeidsongeval gehad en krijg 20% vergoeding .Nu wil ik 1/3
kapitaal of rente opvragen ik weet niet hoe je dit juist formuleert. Nu is
mijn vraag hoe wordt dit berekend?Tot welke leeftijd? Met welke coefficient
voor een vrouw? Welke formule?
Op de site van Fonds voor arbeidsongevallen vind ik niets terug.
Thx
Polleke
Vincent
2005-03-01 23:12:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by polleke
Hallo,
Ik heb een arbeidsongeval gehad en krijg 20% vergoeding .Nu wil ik 1/3
kapitaal of rente opvragen ik weet niet hoe je dit juist formuleert. Nu is
mijn vraag hoe wordt dit berekend?Tot welke leeftijd? Met welke coefficient
voor een vrouw? Welke formule?
Op de site van Fonds voor arbeidsongevallen vind ik niets terug.
Thx
Polleke
Mijn vrouw had 5 jaar geleden ook een arbeidsongeval. Ze kreeg 3% toegewezen
van de rechtbank en kreeg een som geld. Nu pas heeft ze documenten gekregen
(overeenkomst vergoeding) die ze moet voorleggen aan haar geneesheer voor
akkoord en eveneens heeft ze een document gekregen van het Fonds voor
arbeidsongevallen om schriftelijk te melden of ze al dan niet akkoord gaat
met de regeling van de verzekering.

Voor die berekening heb ik hier het volgende staan op de documenten:

basisloon (jaar) x 3
----------------------- = cijfer 1
100


cijfer 1 x 50
---------------- = jaarlijkse vergoeding
100
J De Moor
2005-03-02 19:25:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by polleke
Ik heb een arbeidsongeval gehad en krijg 20% vergoeding .Nu wil ik 1/3
kapitaal of rente opvragen ik weet niet hoe je dit juist formuleert. Nu is
mijn vraag hoe wordt dit berekend?...
Zie:
Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van
Invaliditeit(=OBSI),R.B.12 februari 1946
en:
LEVIE,G.,Quelle table de mortalité utiliser en droit commun? R.G.A.R.
1997,nr.12786,5p.;
SCHRIJVERS,J.,Nette (sterfte)tafelmanieren,R.W. 1996-97, 113-118;
SCHRYVERS,J.,GRAULUS,P.,De betere tafels 2002,R.W.2004-05,649-658.
http://www.mineco.fgov.be/informations/statistics/press/pr008_nl.htm
(gemiddelde levensduur);
http://users.pandora.be/J.Schryvers/tables/inleiding.html;

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be . Klik in de balk 'Juridische aard' op het driehoekje
uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op 'afkondigingsdatum' vindt
u de overige akten.Raadpleeg zonodig http://www.juridischwoordenboek.be/
Loading...