Discussion:
Vredegerecht
(te oud om op te antwoorden)
ReguliaR
2004-02-29 23:43:23 UTC
Permalink
Raw Message
Beste,

Ik zou wat meer willen weten over een normale procedure voor het
vredegerecht. Weet iemand een goede bron? Iemand al ervaring met dergelijke
procedures enz. Het betreft een aantal leilindes die te dicht bij de
scheidingslijn tussen twee percelen staan. Welk niveau is voor dergelijke
zaken bevoegd ( aanplantingsrichtlijnen enz ), welke zijn de rechtsbronnen
enz...

Mvg,
scorpioen
2004-03-01 10:04:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ReguliaR
Beste,
Ik zou wat meer willen weten over een normale procedure voor het
vredegerecht. Weet iemand een goede bron? Iemand al ervaring met dergelijke
procedures enz. Het betreft een aantal leilindes die te dicht bij de
scheidingslijn tussen twee percelen staan. Welk niveau is voor dergelijke
zaken bevoegd ( aanplantingsrichtlijnen enz ), welke zijn de rechtsbronnen
enz...
De belangrijkste wetten zijn in deze het gerechtelijk wetboek, het
burgerlijk wetboek en het veldwetboek.

Je vindt de wetten op http://www.cass.be/wet/wet.htm

De vrederechter is in deze bevoegd (art. 591, 3° Ger. W.)
De procedure wordt ingeleid met een dagvaarding (art. 700 Ger. W.).
Daarvoor moet je naar een gerechtsdeurwaarder gaan.

Probeer echter eerst een oproeping in verzoening. Kost niets. Gewoon
naar het vredegerecht gaan en vragen dat de tegenpartij wordt
opgeroepen. Als men niet tot een minnelijke oplossing komt zal je daarna
moeten dagvaarden. In het kader van een verzoening kan de rechtbank
enkel een akkoord akteren, niet zelf een beslissing nemen.

scorpioen
scorpioen
2004-03-01 11:36:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ReguliaR
Beste,
Het is dus zo dat WIJ een dergelijke oproeping tot verzoening hebben
ontvangen. Maar ik wil weten of ik, zonder advocaat, de gelegenheid krijg om
uit te leggen wat ons standpunt is.
In principe mag het feit of je al of niet een advocaat hebt geen
verschil uitmaken. Er zijn zelfs rechters waar je zonder advocaat meer
tijd krijgt om je uitleg te doen.

Bij een oproeping in verzoening wordt er niet "gepleit". Als geen
verzoening tussenkomt kan de rechter geen "vonnis vellen".
Post by ReguliaR
Ik wil namelijk aantonen dat, toen wij
11 jaar geleden die bomen hebben gezet ( het betreft leilinden destijds een
relatieve nieuwigheid ), wij ter goeder trouw hebben gehandeld. Het is een
boom op een stam welke volgens de wet 2m uit de scheiding dient te staan. Nu
is het zo dat de wetgeving mbt dergelijke leilinden welke eigenlijk als een
haag op poten dient gezien te worden, van gemeente tot gemeente lijkt te
verschillen. Wij hebben ze geplant op 0.5m uit de scheiding zoals het een
haag behoeft. Het is immers minder aangewezen dergelijke afscheiding tussen
de buren hun 2 verdiepingen hoge uit knalrode baksteen opgetrokken woning op
2m uit de scheiding te plaatsen als de scheiding in het midden tussen de 6m
brede scheiding te plaatsen ( ze zouden dus 1 m van ons huis staan wat nogal
raar is ). Bovendien was de buurman een duivenmelker welke elke dag meerdere
keren op zijn til kroop op de 1e verdieping en bijgevolg in de tuin kon
kijken ( het was gewoon genant voor ons beiden want hij deed zijn best om
niet te kijken en wij konden niet echt in private sfeer in de tuin
vertoeven. )
Deze argumenten zullen weinig of geen indruk maken denk ik.
Hoe hoog is de beplanting?
Post by ReguliaR
Wij hebben er niets op tegen om een compromis te sluiten maar ik wil
gewoon ook onze motieven van destijds aan het licht brengen en bovendien
laten zien dat de regelgeving nogal willekeurig is. Wij zijn eventueel
bereid om die bomen te verplaatsen naar de voortuin bv maar we willen daar
dan wel nog een half jaar de tijd voor krijgen om een goede kans te maken
dat ze het overleven. Nu verplanten zou dodelijk zijn!
Die termijn kan een onderdeel zijn van een minnelijke schikking.
Kan je niet overeenkomen in te snoeien op een voor beide partijen
aanvaardbare hoogte?

scorpioen
ReguliaR
2004-03-01 14:04:35 UTC
Permalink
Raw Message
Beste,

De hoogte van de bomen is zozeer niet het probleem en ook over de bomen
op zich is er geen dispuut ( althans dat heeft de buurvrouw tegen ons
gezegd ). Het argument van de buren om ons te vragen er 'iets aan te doen'
was dat ze schrik hadden dat op langere termijn ( nog eens 10 jaar ) de
wortels van deze lindes 'eventueel' schade zou kunnen toebrengen aan hun
mazouttank welke gelegen is tussen onze huizen één meter uit de scheiding
aan hun kant. Nu vonden wij dit aanvankelijk zo'n hypothetische stelling dat
mijn moeder tegen de buurvrouw gezegd heeft ( deze begon over de kwestie
terwijl de halve buurt in de tuin aan het werken was ) dat ze 'moest doen
wat zij noodzakelijk vond' en dat zij ( mijn moeder ) het niet gepast vond
dit buiten, in het bijzijn van de buren, op te lossen. Nu in de oproep tot
verzoening vind ik hierover niks meer terug:

"De oproeping beoogt een minnelijke schikking omtrent,


Een aantal leilindes die te dicht bij de scheiding van beide eigendommen
geplant zijn..."Het lijkt mij dan ook niet relevant voor de rechter waarop de buren zich
baseren om de verplaatsing of rooiing te vragen.
Dus ik kan in principe binnenkort op het vredegerecht niks meer gaan
doen als gewoon naar de rechter luisteren en ingaan op een verzoek tot
verzoening? En hoe gaat dit dan in zijn werk? gaan we rond de tafel zitten
met de partijen en de rechter en komen we zo tot een compromis? stelt de
andere partij iets voor en moeten wij dit overwegen? enz...
Ik dacht dus een navraag te doen naar de regelgeving in naburige
gemeenten bv deze van hetzelfde rechterlijk kanton hoe het daar aan toe
gaat. In de gemeente waar wij wonen is het namelijk zo dat ze het niet goed
weten cfr de onduidelijkheid over het feit of het al dan niet gaat om een
boom op stam of een 'haag op poten'. In enkele naburige gemeenten mogen deze
dan weer wel op de scheiding geplaatst worden mits de afstand van 0,5m te
respecteren. Op basis van die oneenduidige regelgeving zou ik begrip willen
vragen voor de situatie en trachten te komen tot een minnelijke schikking
waarbij we eventueel andere oplossingen naar voor schuiven dan de rooiing of
de verplaatsing. Maar als ik jou goed begrepen heb ga ik niet in de
gelegenheid zijn iets te zeggen, ons standpunt te verdedigen, eventueel
schriftelijk een dossier samen te stellen?
Natuurlijk willen wij geen verdere rechtzaak en zijn bereid gehoor te
geven aan de buren hun potentiële problemen in de toekomst maar ik vind wel
of er nu gedaan wordt alsof wij schurken zijn terwijl wij steeds ter goeder
trouw gehandeld hebben en nooit dialoog uit de weg zijn gegaan.

Mvg,


Mvg,
ReguliaR
2004-03-01 15:07:33 UTC
Permalink
Raw Message
Ok, bedankt voor de reactie maar ik heb nog wat rondgebeld en weet nu
ongeveer waar ik aan toe ben!

Mvg,
Post by ReguliaR
Beste,
De hoogte van de bomen is zozeer niet het probleem en ook over de bomen
op zich is er geen dispuut ( althans dat heeft de buurvrouw tegen ons
gezegd ). Het argument van de buren om ons te vragen er 'iets aan te doen'
was dat ze schrik hadden dat op langere termijn ( nog eens 10 jaar ) de
wortels van deze lindes 'eventueel' schade zou kunnen toebrengen aan hun
mazouttank welke gelegen is tussen onze huizen één meter uit de scheiding
aan hun kant. Nu vonden wij dit aanvankelijk zo'n hypothetische stelling dat
mijn moeder tegen de buurvrouw gezegd heeft ( deze begon over de kwestie
terwijl de halve buurt in de tuin aan het werken was ) dat ze 'moest doen
wat zij noodzakelijk vond' en dat zij ( mijn moeder ) het niet gepast vond
dit buiten, in het bijzijn van de buren, op te lossen. Nu in de oproep tot
"De oproeping beoogt een minnelijke schikking omtrent,
Een aantal leilindes die te dicht bij de scheiding van beide eigendommen
geplant zijn..."
Het lijkt mij dan ook niet relevant voor de rechter waarop de buren zich
baseren om de verplaatsing of rooiing te vragen.
Dus ik kan in principe binnenkort op het vredegerecht niks meer gaan
doen als gewoon naar de rechter luisteren en ingaan op een verzoek tot
verzoening? En hoe gaat dit dan in zijn werk? gaan we rond de tafel zitten
met de partijen en de rechter en komen we zo tot een compromis? stelt de
andere partij iets voor en moeten wij dit overwegen? enz...
Ik dacht dus een navraag te doen naar de regelgeving in naburige
gemeenten bv deze van hetzelfde rechterlijk kanton hoe het daar aan toe
gaat. In de gemeente waar wij wonen is het namelijk zo dat ze het niet goed
weten cfr de onduidelijkheid over het feit of het al dan niet gaat om een
boom op stam of een 'haag op poten'. In enkele naburige gemeenten mogen deze
dan weer wel op de scheiding geplaatst worden mits de afstand van 0,5m te
respecteren. Op basis van die oneenduidige regelgeving zou ik begrip willen
vragen voor de situatie en trachten te komen tot een minnelijke schikking
waarbij we eventueel andere oplossingen naar voor schuiven dan de rooiing of
de verplaatsing. Maar als ik jou goed begrepen heb ga ik niet in de
gelegenheid zijn iets te zeggen, ons standpunt te verdedigen, eventueel
schriftelijk een dossier samen te stellen?
Natuurlijk willen wij geen verdere rechtzaak en zijn bereid gehoor te
geven aan de buren hun potentiële problemen in de toekomst maar ik vind wel
of er nu gedaan wordt alsof wij schurken zijn terwijl wij steeds ter goeder
trouw gehandeld hebben en nooit dialoog uit de weg zijn gegaan.
Mvg,
Mvg,
pielewuiter
2004-03-01 15:39:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ReguliaR
Een aantal leilindes die te dicht bij de scheiding van beide eigendommen
geplant zijn..."
onderzoek :
dit is hier een veelkomende vraag
zoek via deze link naar reeds gegeven antwoorden in deze groep
met trefwoorden ( zet daar afzonderlijk de nicknamen van de juristen ; scorpioen
- lexmaniac - j de moor)zo krijg je enkel de beste antwoorden te zien
http://groups.google.com/groups?q=be.burgerrechten&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&btnG=Google+zoeken

ben geen jurist ,
mijn antwoord is dus "mogelijk verkeerd" !

Loading...