Discussion:
sterfgeval en notaris
(te oud om op te antwoorden)
Jan Smit
2005-11-08 17:01:59 UTC
Permalink
Raw Message
Bij een sterfgeval wordt er dan door een notaris een inboedelbeschrijbing
opgemaakt van de inboedel van de overledene? mogen erfgeneman erbij zijn en
mogen zij bezwaar indienen als ze denken of er niet mee akkoord gaan met die
inboedelbeschrijving? bv. omdat ze dneken sdat iemand die sleutel van huis
had of familie al iets ontvreemd heeft?
zenonox
2005-11-08 19:30:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jan Smit
Bij een sterfgeval wordt er dan door een notaris een
inboedelbeschrijbing opgemaakt van de inboedel van de overledene? mogen
erfgeneman erbij zijn en mogen zij bezwaar indienen als ze denken of er
niet mee akkoord gaan met die inboedelbeschrijving? bv. omdat ze dneken
sdat iemand die sleutel van huis had of familie al iets ontvreemd heeft?
Een boedelbeschrijving is geen automatisme. In de regel wordt er
slechts een boedelbeschrijving opgemaakt indien de aanvaarding van de
nalatenschap geschiedt "onder voorrecht van boedelbeschrijving" (art.
793 Burgerlijk Wetboek), bijvoorbeeld om te vermijden dat men een
deficitaire nalatenschap zou aanvaarden, met als gevolg de persoonlijke
aansprakelijkheid voor alle schulden. Ook iedere persoon die aanspraak
maakt op een recht in de nalatenschap, en die kan doen blijken van een
ernstig belang in de bewaring van de boedel, kan de machtiging vragen
om een boedelbeschrijving te laten opmaken (art. 1177 Gerechtelijk
Wetboek).

In principe zijn de erfgenamen aanwezig bij de boedelbeschrijving (art.
1180 Gerechtelijk Wetboek).

De boedelbeschrijving bevat onder meer "de verklaringen door de
belanghebbenden gedaan ten laste of ten bate van de boedel, de aan
partijen gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden" (art. 1183,
8° Gerechtelijk Wetboek). Indien moeilijkheden rijzen, kan de notaris
zich tot de vrederechter wenden (art. 1184 Gerechtelijk Wetboek).
Jan Smit
2005-11-08 20:15:51 UTC
Permalink
Raw Message
en hoe moet concreet zo'n boedelbeschrijving aangevraagd worden? moet de
aanvragen dan zelf de kosten ervoor betalen?
Post by Jan Smit
Bij een sterfgeval wordt er dan door een notaris een inboedelbeschrijbing
opgemaakt van de inboedel van de overledene? mogen erfgeneman erbij zijn
en mogen zij bezwaar indienen als ze denken of er niet mee akkoord gaan
met die inboedelbeschrijving? bv. omdat ze dneken sdat iemand die sleutel
van huis had of familie al iets ontvreemd heeft?
Een boedelbeschrijving is geen automatisme. In de regel wordt er slechts
een boedelbeschrijving opgemaakt indien de aanvaarding van de nalatenschap
geschiedt "onder voorrecht van boedelbeschrijving" (art. 793 Burgerlijk
Wetboek), bijvoorbeeld om te vermijden dat men een deficitaire
nalatenschap zou aanvaarden, met als gevolg de persoonlijke
aansprakelijkheid voor alle schulden. Ook iedere persoon die aanspraak
maakt op een recht in de nalatenschap, en die kan doen blijken van een
ernstig belang in de bewaring van de boedel, kan de machtiging vragen om
een boedelbeschrijving te laten opmaken (art. 1177 Gerechtelijk Wetboek).
In principe zijn de erfgenamen aanwezig bij de boedelbeschrijving (art.
1180 Gerechtelijk Wetboek).
De boedelbeschrijving bevat onder meer "de verklaringen door de
belanghebbenden gedaan ten laste of ten bate van de boedel, de aan
partijen gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden" (art. 1183, 8°
Gerechtelijk Wetboek). Indien moeilijkheden rijzen, kan de notaris zich
tot de vrederechter wenden (art. 1184 Gerechtelijk Wetboek).
bestweter
2005-11-12 11:24:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jan Smit
Bij een sterfgeval wordt er dan door een notaris een inboedelbeschrijbing
opgemaakt van de inboedel van de overledene? mogen erfgeneman erbij zijn en
mogen zij bezwaar indienen als ze denken of er niet mee akkoord gaan met die
inboedelbeschrijving? bv. omdat ze dneken sdat iemand die sleutel van huis
had of familie al iets ontvreemd heeft?
Oud eman wordt binnen gebracht in ziekenhuis voor behalndeling van
bronchitus en een paar dagen later is hij dood door slechte zorgen van
ziekenhuis. kan ik klacht indienen ook al ben ik geen familie ofzo? en hoe
dien ik klacht in?
jommeke
2005-11-13 16:43:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jan Smit
Bij een sterfgeval wordt er dan door een notaris een inboedelbeschrijbing
opgemaakt van de inboedel van de overledene? mogen erfgeneman erbij zijn en
mogen zij bezwaar indienen als ze denken of er niet mee akkoord gaan met die
inboedelbeschrijving? bv. omdat ze dneken sdat iemand die sleutel van huis
had of familie al iets ontvreemd heeft?
P.S. ik ga er van uit dat de overleden de langstlevende was, dit
betekend dat de overledene de laatste van uw ouders was.

1. Wanneer er een eventuele argwaan onstaat tussen de erfgenamen is het
aangewezen de inboedel te laten inventariseren door een Notaris.
2. De inventarisaris kan door een van de erfgenamen uitgevoerd worden,
het is dan wenselijk dat al de erfgenamen in de 1ste lijn aanwezig zijn
en de inventarislijst ondertekenen.
PS erfgenamen in de 1ste lijn betekend "al de kinderen van de ouders",
liefst de aangetrouwden niet laten deelnemen aan de inventaris.
3. erfgenamen moeten steeds aanwezig zo sluit u eventuele bezwaren uit.

Gouden tip. een familiale bijeenkomst organiseren. Laat een stemming
plaatsvinden waaruit twee erfgenamen al de formaliteiten op zich nemen,
organiseer bij regelmaat (liefst iedere maand) opnieuw een samenkomst
waarbij de gekozenen al hun activiteiten op tafel leggen en deze laten
bevestigen door de overige erfgenamen.

Loading...