Discussion:
Vredegerecht
(te oud om op te antwoorden)
Jg
2005-09-25 09:24:57 UTC
Permalink
Raw Message
Ik heb in het verleden een buur regelmatig gevraagd, aangemaand, de
wijkagent langsgestuurd, om zijn tuin binnen de perken te houden, maar tot
op heden heeft hij totaal geen gevolg gegeven aan mijn vraag.
Takken van struiken en klimopbegroeiing groeien over de tuinmuren en daar
ben ik niet mee geediend.
Men heeft mij aangeraden om naar de vrederechter te stappen, teneinde het
probleem opgelost te zien.
Hoe doe je dat ? Hoe gaat het in zijn werk ? Wat gaat dit mij kosten ?
Consument
2005-09-25 11:19:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jg
Ik heb in het verleden een buur regelmatig gevraagd, aangemaand, de
wijkagent langsgestuurd, om zijn tuin binnen de perken te houden, maar tot
op heden heeft hij totaal geen gevolg gegeven aan mijn vraag.
Takken van struiken en klimopbegroeiing groeien over de tuinmuren en daar
ben ik niet mee geediend.
Men heeft mij aangeraden om naar de vrederechter te stappen, teneinde het
probleem opgelost te zien.
Hoe doe je dat ? Hoe gaat het in zijn werk ? Wat gaat dit mij kosten ?
Vredegerecht is gratis
Indien je via een advocaat gaat, moet je wel de advocaat betalen (een
makkelijke zaak ongeveer 250 euro).
Je moet een schriftelijke aanvraag (met de reden erbij) indienen bij de
griffier van het vredegerecht in uw regio. Beide partijen worden dan op een
later tijdstip bijeen geroepen op het vredegerecht. Beide partijen mogen dan
hun uitleg doen. Mijn ervaring is dat de schuldige, zelden komt opdagen.
Maar dan wordt je wel in uw gelijk gesteld.
Zoiets is het ongeveer.
Jg
2005-09-25 11:27:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Consument
Vredegerecht is gratis
Indien je via een advocaat gaat, moet je wel de advocaat betalen (een
makkelijke zaak ongeveer 250 euro).
Je moet een schriftelijke aanvraag (met de reden erbij) indienen bij de
griffier van het vredegerecht in uw regio. Beide partijen worden dan op een
later tijdstip bijeen geroepen op het vredegerecht. Beide partijen mogen dan
hun uitleg doen. Mijn ervaring is dat de schuldige, zelden komt opdagen.
Maar dan wordt je wel in uw gelijk gesteld.
Zoiets is het ongeveer.
Bedankt voor de info.
Wat als ik in het gelijk gesteld wordt en de buur doet nog steeds niks ?
scorpioen
2005-09-25 15:35:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jg
Post by Consument
Vredegerecht is gratis
Indien je via een advocaat gaat, moet je wel de advocaat betalen (een
makkelijke zaak ongeveer 250 euro).
Je moet een schriftelijke aanvraag (met de reden erbij) indienen bij de
griffier van het vredegerecht in uw regio. Beide partijen worden dan op
een
Post by Consument
later tijdstip bijeen geroepen op het vredegerecht. Beide partijen mogen
dan
Post by Consument
hun uitleg doen. Mijn ervaring is dat de schuldige, zelden komt opdagen.
Maar dan wordt je wel in uw gelijk gesteld.
Zoiets is het ongeveer.
Bedankt voor de info.
Wat als ik in het gelijk gesteld wordt en de buur doet nog steeds niks ?
Dan moet je het vonnis laten uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld aan de
vrederechter vragen dat hij de buur veroordeelt alle takken die over jou
grond komen weg te doen op straffe van een dwangsom. Dan kan je door een
gerechtsdeurwaarder dat geld van die dwangsom opeisen.

scorpioen

scorpioen
2005-09-25 15:33:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jg
Ik heb in het verleden een buur regelmatig gevraagd, aangemaand, de
wijkagent langsgestuurd, om zijn tuin binnen de perken te houden, maar tot
op heden heeft hij totaal geen gevolg gegeven aan mijn vraag.
Takken van struiken en klimopbegroeiing groeien over de tuinmuren en daar
ben ik niet mee geediend.
Men heeft mij aangeraden om naar de vrederechter te stappen, teneinde het
probleem opgelost te zien.
Hoe doe je dat ? Hoe gaat het in zijn werk ? Wat gaat dit mij kosten ?
Probeer een oproeping in verzoening. Die is gratis.
Ga gewoon naar de griffie van het vredegerecht en vraag dat de
tegenpartij in verzoening wordt opgeroepen.
Bij een verzoeningspoging kan de vrederechter enkel het akkoord van
partijen noteren. Als één partij niet opdaagt of er is geen akkoord kan
de vrederechter geen beslissing nemen. Dan moet je een andere procedure
beginnen: dagvaarden met een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarderskosten
zullen ongeveer 125 euro of iets meer kosten. Als je de procedure wint
moet de tegenpartij die terugbetelen. Als je niet met het gerecht
vertrouwd bent doe je er echter best aan een advocaat te nemen. Weet jij
wat in de dagvaarding moet staan? De inhoud van de dagvaarding is ook
niet de taak van de gerechtsdeurwaarder. Die zal je wel helpen maar is
daar ook geen specialist in.

scorpioen
Loading...