Discussion:
Vakantiegeld invaliditeit
(te oud om op te antwoorden)
Werner
2004-05-16 19:14:44 UTC
Permalink
Raw Message
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een invaliditeituitkering
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog vakantiegeld +/- 300 euro per jaar in de maand mei

Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?
Geoffrey
2004-05-16 22:05:55 UTC
Permalink
Raw Message
Een persoon met riziv- invaliditeit heeft GEEN recht op vakantiegeld.
Post by Werner
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een invaliditeituitkering
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog vakantiegeld
+/- 300 euro per jaar in de maand mei
Post by Werner
Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?
rogerke
2004-05-16 22:11:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Werner
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een invaliditeituitkering
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog vakantiegeld +/- 300 euro per jaar in de maand mei
Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?
neen
het gaat wellicht om een bedrag dat uitgekeerd wordt door het
ziekenfonds. Zij betalen dit uit de vrijwillige bijdragen die de
leden bijbetalen
(ziekenvervoer, thuisverpleging etc)

gr
Den terrrorist
2004-05-17 06:50:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rogerke
Post by Werner
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een invaliditeituitkering
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog
vakantiegeld +/- 300 euro per jaar in de maand mei
Post by rogerke
Post by Werner
Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?
neen
het gaat wellicht om een bedrag dat uitgekeerd wordt door het
ziekenfonds. Zij betalen dit uit de vrijwillige bijdragen die de
leden bijbetalen
(ziekenvervoer, thuisverpleging etc)
gr
Ik ben reeds 12 jaar 66% invalide en ik kan met klem verzekeren dat er voor
het ogenblik geen vakantiegeld toegekend word door het RIZIV, de
vakantiecheque die ik krijg ten bedrage van 66 Euro komt van mijn
ziekenfonds de "sossen" wel is er reeds over gesproken binnen de regering
maar met al die tekorten zal het naar mijn mening nog voor een paar jaar zo
blijven.

Groeten van: "Het gezin van Kluisbergen"

Ik spreek altijd de waarheid, zelfs als ik lieg.
...Den terrorist... !!
Werner
2004-05-17 17:25:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Werner
Post by rogerke
Post by Werner
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een
invaliditeituitkering
Post by rogerke
Post by Werner
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog
vakantiegeld +/- 300 euro per jaar in de maand mei
Post by rogerke
Post by Werner
Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?
neen
het gaat wellicht om een bedrag dat uitgekeerd wordt door het
ziekenfonds. Zij betalen dit uit de vrijwillige bijdragen die de
leden bijbetalen
(ziekenvervoer, thuisverpleging etc)
gr
Ik ben reeds 12 jaar 66% invalide en ik kan met klem verzekeren dat er voor
het ogenblik geen vakantiegeld toegekend word door het RIZIV, de
vakantiecheque die ik krijg ten bedrage van 66 Euro komt van mijn
ziekenfonds de "sossen" wel is er reeds over gesproken binnen de regering
maar met al die tekorten zal het naar mijn mening nog voor een paar jaar zo
blijven.
Groeten van: "Het gezin van Kluisbergen"
Ik spreek altijd de waarheid, zelfs als ik lieg.
...Den terrorist... !!
alvast bedankt voor jullie antwoorden
Misschien had hij op zijn werk een speciale verzekering of fonds waar hij aangesloten was
die bij invaliditeit dit toch uitkeerde
hopelijk kom ik er meer van te weten
J De Moor
2004-05-17 19:15:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Werner
Ik heb gehoord van een invalide persoon 66% , leeft al jaren van een invaliditeituitkering
en krijgt elk jaar ook bovenop zijn invaliditeituitkering nog vakantiegeld
+/- 300 euro per jaar in de maand mei
Post by Werner
Heeft de persoon recht op vakantiegeld ?...
"Art.9.Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgesteld...onder de vorm van een percentage van de bezoldigingen van het
vakantiedienstjaar...eventueel vermeerderd door een fictieve bezoldiging
voor de inactiviteitsdagen die met dagen normale werkelijke arbeid
gelijkgesteld zijn...",Jaarlijkse Vakantiewet 28 juni 1971.

"Art.16...worden met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgesteld,de dagen
arbeidsonderbreking ingevolge:2°.een ongeval of ziekte...Art.18.De duur van
de gelijkstelling wordt BEPERKT:1°.bij arbeidsongeval of
beroepsziekte...2°.bij ongeval...3°.bij ziekte...",K.B. Uitvoering
Jaarlijkse Vakantiewet 30 maart 1967.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be/index_nl.htm .Klik in de balk 'Juridische aard' op het
driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op
'afkondigingsdatum' vindt u de overige akten.

Loading...